Så här ändrar du Bluetooth-namnet på WPB200 (etikettskrivare)

WPB200 är en modell av utmärkt etikettskrivare i winpal.
Hur ändrar jag Bluetooth-namnet på WPB200?

Förberedelse: Anslut WPB200-skrivaren till datorn och öppna diagnosverktygsprogrammet.

Steg 1: klicka på knappen Hämta status på programvaran. Se till att skrivaren är ansluten

Obs! Om punkten blir grön och standby-ordet visar betyder det att skrivaren är redo att kommunicera med datorn.

Steg 2: Klicka på Command Toolbar och du kommer in under gränssnittet.

Steg 3: Mata in data i rött, BT NAME “WPB200”, till sändningsområdet

Steg 4: Tryck på Enter-knappen för att byta linje.
Obs! Observera markörens olika position mellan steg 3 och steg 4.

Steg 5: Klicka på skicka så ska Bluetooth-namnet på skrivarens finish ändras.


Inläggstid: 31 december 2019